OCENA 2017/1

Przedmiot prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono ranking buhajów uszeregowanych według Wskaźnika Oceny Zbiorczej za rok oceny 2017/1. Ocena dotyczy buhajów wytypowanych przez PZHiPBM następujących ras: Limousine (LM), Charolaise (CH), Hereford (HH), Angus (AN), Angus (AR), Simental (SM), Salers (SL), Blonde d'Aquitaine (BD), Welsh Black (WB), Piemontese (PI), Highland (HI) oraz Wagyu (WA).

Sposób prezentacji wyników oceny

Dostęp do wyników oceny

Prezentacja wyników oceny