OCENA 2014/1

Przedmiot prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono wyniki oceny wartości użytkowej buhajów za rok oceny 2014/1. Ocena dotyczy buhajów wytypowanych przez PZHiPBM następujących ras: Limousine (LM), Charolaise (CH), Hereford (HH), Angus (AN), Angus (AR), Simental (SM), Salers (SL), Blonde d'Aquitaine (BD), Welsh Black (WB), Piemontese (PI) oras Highland (HI).

Sposób prezentacji wyników oceny

Dostęp do wyników oceny

Prezentacja wyników oceny