OCENA 2012/1

Przedmiot prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono wyniki oceny wartości użytkowej buhajów za rok oceny 2012/1. Ocena dotyczy buhajów wytypowanych przez PZHiPBM następujących ras: Limousine (LM), Charolaise (CH), Hereford (HH), Angus (AN), Angus (AR), Simental (SM), Salers (SL), Blonde d'Aquitaine (BD), Welsh Black (WB), Piemontese (PI).

Sposób prezentacji wyników oceny

Dostęp do wyników oceny

Prezentacja wyników oceny