OCENA 2023/2

Przedmiot prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów za rok oceny 2023/2. Ocena dotyczy buhajów, dla których wyliczony został Zmodyfikowany Wskaźnik Oceny Zbiorczej ZWOZ, określający wartość użytkową buhajów.

Oceną objęto buhaje wytypowane do oceny w danym sezonie, następujących ras: Angus czarny (AN), Angus czerwony (AR), Belgijska Biało-Błękitna (BB), Blonde d'Aquitaine (BD), Charolaise (CH), Galloway (GA), Hereford (HH), Highland (HI), Limousine (LM), Piemontese (PI), Salers (SL), Simentaler (SM - typ mięsny), Uckermäker (UK), Wagyu (WA), Welsh Black (WB).

Sposób prezentacji wyników oceny

Dla każdego ocenionego w danym sezonie buhaja udostępnione są informacje dotyczące jego identyfikacji (nr, rasa, numer stada), rodowodu (nr ojca, nr matki), Oceny wartości użytkowej ZWOZ (patrz Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych) oraz Oceny Wartości Hodowlanej H (patrz Metoda oceny). Wyniki przedstawione są w postaci rankingu buhajów wg malejącej Oceny Wartości Hodowlanej H.

Wiarygodność oceny hodowlanej

Wiarygodność oszacowań wartości hodowlanej pomiędzy obecnym i poprzednim sezonem oceny wyniosła 0,92. Wartość ta została oszacowana jako korelacja rang Spermana pomiędzy sezonami oceny. 

Dostęp do wyników oceny

Prezentacja wyników oceny