OCENA 2017/1

Przedmiot prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów za rok oceny 2017/1. Ocena dotyczy buhajów, dla których wyliczony został Zmodyfikowany Wskaźnik Oceny Zbiorczej ZWOZ, określający wartość użytkową buhajów.

Oceną objęto buhaje następujących ras: Limousine (LM), Charolaise (CH), Hereford (HH), Angus (AN), Angus (AR), Simental (SM), Salers (SL), Blonde d'Aquitaine (BD), Welsh Black (WB), Piemontese (PI), Highland (HI) oraz Wagyu (WA).

Sposób prezentacji wyników oceny

Dla każdego ocenionego w danym sezonie buhaja udostępnione są informacje dotyczące jego identyfikacji (nr, rasa, numer stada), rodowodu (nr ojca, nr matki), Oceny wartości użytkowej ZWOZ (patrz Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych) oraz Oceny Wartości Hodowlanej H (patrz Metoda oceny). Wyniki przedstawione są w postaci rankingu buhajów wg malejącej Oceny Wartości Hodowlanej H.

Dostęp do wyników oceny

Prezentacja wyników oceny