OCENA 2008/2

Przedmiot prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów za rok oceny 2008/2. Ocena dotyczy buhajów wytypowanych przez PZH i PBM w latach 2007 i 2008, dla których wyliczony został Zmodyfikowany Wskaźnik Oceny Zbiorczej ZWOZ, określający wartość użytkową buhajów.

Oceną objęto buhaje następujących ras: Limousine (LM), Hereford (HH), Charolaise (CH), Angus (AN), Angus (AR), Simental (SM) oraz Salers (SL).

Sposób prezentacji wyników oceny

Dla każdego ocenionego w danym sezonie buhaja udostępnione są informacje dotyczące jego identyfikacji (nr, rasa, numer stada), rodowodu (nr ojca, nr matki), Oceny wartości użytkowej ZWOZ (patrz Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych) oraz Oceny Wartości Hodowlanej H (patrz Metoda oceny). Wyniki przedstawione są w postaci rankingu buhajów wg malejącej Oceny Wartości Hodowlanej H.

Dostęp do wyników oceny

Prezentacja wyników oceny