OCENA 2007

Przedmiot prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów za rok oceny 2007. Ocena dotyczy buhajów wytypowanych przez PZH i PBM, dla których wyliczony został Wskaźnik Oceny Zbiorczej WOZ, określający wartość użytkową buhajów.

Oceną objęto buhaje następujących ras: Limousine (LM), Hereford (HH), Charolaise (CH), Angus (AN), Angus (AR) i Simental (SM).

Sposób prezentacji wyników oceny

Dla każdego ocenionego w danym sezonie buhaja udostępnione są informacje dotyczące jego identyfikacji (nr, rasa, numer stada), rodowodu (nr ojca, nr matki), Oceny wartości użytkowej WOZ (patrz Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych) oraz Oceny Wartości Hodowlanej H (patrz Metoda oceny). Wyniki przedstawione są w postaci rankingu buhajów wg malejącej Oceny Wartości Hodowlanej H.

Dostęp do wyników oceny

Prezentacja wyników oceny